Billboard, Brno (Jílkova)

Plocha je umístěna na domě na ulici Jílková vedle ulice Gajdošova. Viditelná je pro všechny projíždějící vozidla. Ulice je velmi frekventovaná.

Město: Brno
Kraj:
Ulice: Jílkova
Rozměr: 540 cm x 210 cm
Číslo plochy: 1641002
Umístění plochy:
  • okrajová čtvrť
  • obytná čtvrť
Viditelnost:
  • 20 - 50 m
Poloha:
  • kolmo
Komunikace:
  • silnice I. třídy
  • silnice ostatní
  • ulice
  • pěší zóna

Podobné plochy v okolí

Proč hledat reklamu na

1 Nabídka billboardů

od téměř všech českých reklamních agentur na jednom místě

2 Rychlé srovnání

cen napříč trhem

3 Spojíme vás napřímo

s majiteli ploch - bez prostředníků

4 Sdružujeme lokální agentury

správná volba pro menší reklamní kampaně