Bigboard, Plzeň (Skvrňanská ul.)

příjezd od D5, Domažlic, Stříb

Město: Plzeň
Kraj:
Ulice: Skvrňanská ul.
Rozměr: 960 cm x 360 cm
Číslo plochy: 333010
Viditelnost:
  • přes 100 m
  • vlastní osvětlení
Poloha:
  • šikmo
Komunikace:
  • silnice I. třídy
  • výjezd
  • pěší zóna

Podobné plochy v okolí

Proč hledat reklamu na

1 Nabídka billboardů

od téměř všech českých reklamních agentur na jednom místě

2 Rychlé srovnání

cen napříč trhem

3 Spojíme vás napřímo

s majiteli ploch - bez prostředníků

4 Sdružujeme lokální agentury

správná volba pro menší reklamní kampaně