Billboard, Hradec Králové (Koutníkova, I/35 )

příjezd od Prahy, Liberce, Náchoda, Trutnova

Město: Hradec Králové
Kraj:
Ulice: Koutníkova, I/35
Rozměr: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 511042
Umístění plochy:
 • okrajová čtvrť
 • obchodní čtvrť
 • obytná čtvrť
 • průmyslová čtvrť
Viditelnost:
 • přes 100 m
Poloha:
 • kolmo
 • samostatný
Okolí:
 • MHD
 • nádraží ČD, ČSAD
 • pošta
 • PNS
 • obchody
 • restaurace
 • hotel
Komunikace:
 • silnice I. třídy
 • ulice
 • příjezd
 • křižovatka

Podobné plochy v okolí

Proč hledat reklamu na

1 Nabídka billboardů

od téměř všech českých reklamních agentur na jednom místě

2 Rychlé srovnání

cen napříč trhem

3 Spojíme vás napřímo

s majiteli ploch - bez prostředníků

4 Sdružujeme lokální agentury

správná volba pro menší reklamní kampaně