Billboard, I/55 Krčmaň (I/55, hl. tah Zlín, Přerov - Olomouc)

hl. příjezd směr Olomouc, dc 6 km

Město: I/55 Krčmaň
Kraj:
Ulice: I/55, hl. tah Zlín, Přerov - Olomouc
Rozměr: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 781022
Umístění plochy:
  • okrajová čtvrť
  • obytná čtvrť
  • nezastavěné plochy
Viditelnost:
  • přes 100 m
Poloha:
  • kolmo
  • samostatný
Okolí:
  • nádraží ČD, ČSAD
Komunikace:
  • silnice I. třídy
  • příjezd

Podobné plochy v okolí

Proč hledat reklamu na

1 Nabídka billboardů

od téměř všech českých reklamních agentur na jednom místě

2 Rychlé srovnání

cen napříč trhem

3 Spojíme vás napřímo

s majiteli ploch - bez prostředníků

4 Sdružujeme lokální agentury

správná volba pro menší reklamní kampaně