Billboard, I/55 Krčmaň (I/55, Krčmaň, hl. tah PR, ZL - Olomouc )

příj. sm. Olomouce, 7km dc

Město: I/55 Krčmaň
Kraj:
Ulice: I/55, Krčmaň, hl. tah PR, ZL - Olomouc
Rozměr: 510 cm x 240 cm
Číslo plochy: 781023
Umístění plochy:
 • okrajová čtvrť
 • obytná čtvrť
Viditelnost:
 • přes 100 m
Poloha:
 • kolmo
 • samostatný
Okolí:
 • nádraží ČD, ČSAD
 • PNS
 • kulturní zařízení
 • sportovní zařízení
 • čerpací stanice
 • škola ZŠ, SŠ, VŠ
Komunikace:
 • silnice I. třídy
 • příjezd

Podobné plochy v okolí

Proč hledat reklamu na

1 Nabídka billboardů

od téměř všech českých reklamních agentur na jednom místě

2 Rychlé srovnání

cen napříč trhem

3 Spojíme vás napřímo

s majiteli ploch - bez prostředníků

4 Sdružujeme lokální agentury

správná volba pro menší reklamní kampaně